از تیرماه سال ۹۸ پارک حاشیه ای شهری هوشمند در منطقه ۲ تهران به صورت آزمایشی اجرا شده است. در این طرح، حاشیه خیابان‌ها علاوه بر خط‌کشی جدید، با تابلوهای آبی‌رنگی متمایز می‌شود که نشان می‌دهد هزینه پارک کردن در کنار این خیابان‌ها به  شکل هوشمند دریافت می‌شود . اپلیکشن جاست، درجهت آسایش و راحتی مردم تهران در اولین نسخه خود ،به کاربرانی که اپلیکشن را نصب و موقعیت جای پارک و زمان توقف خود را اعلام کنند؛ هزینه پارک را به جای کاربر به شهرداری می پردازد. کاربر می توانداستعلام “این هدیه خوش آمد جاست “را از “سامانه هوشمند پارک حاشیه شهری” به راحتی دریافت کند.