راهنمای استفاده‬

در این ویدئو می توانید نحوه ثبت اطلاعات جای پارک در اپلیکیشن جاست را مشاهده کنید.

اتصال به درخواست کننده ی جای پارک

در این ویدئو می توانید نحوه تعیین وضعیت در انتهای عملیات ثبت پارک در اپلیکیشن جاست رو مشاهده کنید.

همه آموزش های جاست‬