کمبود جای پارک حاشیه ای و پیدایش پارکینگ ها :

تاریخچه پارکینگ و پارک حاشیه ای وسیله های نقلیه همواره از گذشته تا به امروز وجود داشته اند. رفته رفته با تولید خودروهای بیشتر و رونق صنعت خودروسازی، تعداد خودروها بیشتر شد. چندسال بعد نیز خودروها در انواع مدل ها و کاربردهای گوناگون مانند خودروهای سواری و باری وارد بازار شدند. در اوایل، برای پاک …

ادامه مطلب