معایب دستگاه های پارکومتر دلیل دیگری برای هوشمند سازی پارک حاشیه ای

معایب دستگاه های پارکومتر دلیل دیگری برای هوشمند سازی پارک حاشیه ای سالها تجربه کار با دستگاه های پارکومتر(توقف سنج) همگان را با معایت و مشکلات این دستگاه ها کاملا آشنا ساخته است. سالها تجربه کار با دستگاه های پارکومتر(توقف سنج) همگان را با معایت و مشکلات این دستگاه ها کاملا آشنا ساخته است اما …

ادامه مطلب