جاست خدمت رسان پارک حاشیه ای

جاست چیست: خدمت رسان پارک حاشیه ای اولین اپلیکیشن اشترک گذاری آنلاین جای پارک ایرانی که  از سال ۱۳۹۵ با ایده دست به دست کردن جای پارک و عنوان اولیه جاپارکس (JaparX) برای خدمت رسانی در حوزه کمبود جای پارک و حل این مسئله شروع به کار کرد. ایجاد اولین شبکه اشتراک گذاری آنلاین جای …

ادامه مطلب