درباره ما‬

شرکت لبینا همراه امید در حوزه تکنولوژی تحلیل اطلاعات بر پایه موقعیت درسال ۱۳۹۶ شروع به فعالیت کرده است. این تیم جوان با بررسی وآسیب شناسی مدیریت شهری درخصوص معضل جای پارک درکلان شهرهایی نظیر تهران؛ ایده خلاقانه ای را با به کارگرفتن دانش آی تی ،ارائه نموده است و بعد از طی کردن مرحله نمونه طرح اولیه ، طرح خود را بازنویسی و نسخه اولیه آن را در آبان ۹۸ با نام تجاری جاست منتشرکرده است.

دیدگاه ما :

ما می دانیم که تکنولوژی ما تاثیر خوبی برروی مشکل جای پارک خواهد گذاشت . و این دقیقا چیزی است که با باور به آن برای توسعه آن تلاش می کنیم . هرچقدر به این خود شناسی در مسیر پیش رو بیشترمی رسیم ،دوستان متخصص و خوش فکربیشتری را درجهت تعالی هدفمان کنارمان می بینیم تا سرعت کار را افزایش داده و نوعی راحتی را به مردم کشورمان هدیه دهیم.

ماموریت ما:

ما همواره در تلاش برای تولید نرم افزارهایی بر پایه فناوری موقعیت مکانی می باشیم و به طور متداوم دانش خود و محصولات خود را بر مبنای استانداردهای روز دنیا به روزمی کنیم . باورما بر این است که ما بر زندگی افراد جامعه تاثیر خواهیم گذاشت و زندگی را در آینده آسانتر خواهیم کرد.