شبکه اشتراک گذاری ارزشها این جاست

گام اول: دست به دست کردن جای پارک

جاست چیست؟

وقتی داریم یک جای پارک و خالی می کنیم اطلاعاتش رو به اشتراک می گذاریم تا یک شهروند دیگه دنبال جای پارک نگرده و خودمون هم درآمد کسب کنیم.

جاست یک اپلیکشن اشتراک گذاری اطلاعات جای پارک در کلان شهری مانند تهران است. جاست اپلیکیشنی برای پیدا کردن آسان و ارزان جای پارک در هر زمان و مکانی است. هدف جاست فراهم کردن بهترین محل پارک وسیله نقلیه برای کاربران به کمک خود کاربران است. در اپلیکیشن جاست ما کمک می کنیم تا شهروندان جای پارک خود را با هم به  اشتراک گذارند و به کمک یکدیگرمشکل همیشگی کمبود جای پارک را بهبود بخشند.بیش از ۹۰۰ هزار جای پارک در تهران برای انتخاب دارد. جاست نه تنها باعث صرفه جویی در هزینه پارکینگ و زمان یافتن جای پارک می شود، بلکه باعث می شود با پیشنهاد جای پارک بلا استفاده خود در جاست به دیگر کاربران درآمدی کسب کنید. با مشارکت در طرح اجتماعی جاست ؛ هزینه پارکینگ شما کاهش داده می شود.